Budapest, Pécs, Debrecen

Vanessia Kft.

 2012 szeptemberi hírek

 

 

Pályázati hírek

Októbertől ismét beadható a méltán népszerű „Telephelyfejlesztés” pályázat

 

Önállóan támogatható tevékenységek köre

1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

(csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek)

1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.

2. Eszközbeszerzés.

3. Projekt előkészítés.

 

Elszámolható költségek

I.             Előkészítési költségek

1.            Projekt előkészítés költségei: engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei, amennyiben projekt építési engedély köteles.

 

II.            Megvalósítási költségek

2.            Épületépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás

3.            Alap infrastrukturális beruházások költségei

4.            Eszközbeszerzés

 

A projekt költségvetés belső korlátai

Költségtípus      A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát

Épületépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás  Nincs korlát

Alapinfrastrukturális beruházások költségei       40%

Eszközbeszerzés             30%

Projekt előkészítés        5 %

 

Támogatás mértéke

A projekt megvalósításának helyszínétől és a vállalkozás méretétől függően 50-70%.

 

Támogatás összege

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

 

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50% előleg igényelhető.

 

Projekt iparági szűkítése

1. Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely mezőgazdasági termékek termelésére, azok feldolgozására, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul.

2. Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20).

3. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66).

4. Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés.

5. Nem támogatható turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 55-56).

 

A pályázat Pest megye területe kivételével továbbra is az ország teljes területén nyitva áll az a pályázat, amely lehetőséget nyújt a mikrovállalkozások számára ingatlan megvásárlására, fejlesztésére, valamint eszközbeszerzésre. Aki ingatlanvásárláshoz szeretne vissza nem térítendő támogatásban részesülni, annak érdemes mielőbb benyújtania a pályázatát, mivel információink szerint napirenden van a pályázati konstrukció módosítása, amelynek keretében ki fog kerülni a támogatható tevékenységek köréből az ingatlanvásárlás.

Pályázatok benyújtása 2012.október 29-november 26. között lehetséges.

Beszállítói programok támogatására lehet pályázni

A pályázat célja azon vállalkozások támogatása, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal, és alkalmasak arra, hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.

Jelen pályázati felhívás keretében beszállítói tevékenységet végez az a vállalkozás (beszállító), amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártó vagy annak beszállítói integrátora részére.

A beszállítói tevékenység keretében fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás a GOP-1.3.1 konstrukciókra összesen

Pályázatok várható száma

GOP-1.3.1/D

81,3 milliárd Ft

60-80 db

 

Támogatható tevékenységek köre

1.              K+F projekttámogatásként:

·         Termékfejlesztés megvalósítása, új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése, újítások kidolgozása

 

2.              Szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott nyújtott támogatásként:

·         Bérköltség,

·         Független 3. féltől megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak

 

3.           Innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásként:

·         Tanácsadás igénybevétele,

·         Immateriális javak

 

4.           Regionális beruházási támogatásként: termelő kapacitások és folyamatok fejlesztése,

·         Eszközbeszerzés

·         Infrastrukturális és ingatlan beruházás

·         Információs technológia fejlesztése

·         Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 

5.           Csekély összegű támogatásként:

·         Piacra jutás

·         Vállalati HR fejlesztése

·         Tanácsadás igénybevétele

·         Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok  bevezetése és tanúsíttatása

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Kutatók, fejlesztők, technikusok, és a fejlesztéshez kapcsolódó egyéb kisegítő személyzet bérköltsége

 

Max. 500 millió Ft összköltségű projekt esetén az összes elszámolható költség min 5%-a, 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén min 25 millió forint

Szabadalmak és egyéb immateriális javak beszerzése

maximum az összes elszámolható költség 25%-ig

Igénybevett szolgálatások

 

Anyagköltség

 

Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközbeszerzés

minimum nettó 200.000 Ft

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés; kapcsolódó betanítás; kapcsolódó felszerszámozáshoz új szerszámok és új kiegészítő berendezések költsége

Információs technológia-fejlesztés

 

 

 

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít, de nem része a projektor és a fénymásoló.

 

szoftver

 

TESZOR szám szerinti lista alapján.

 

domain név regisztráció és webtárhely egyszeri díja

 

 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

maximum az összes elszámolható költség 50%-ig

Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc és know-how

maximum az összes elszámolható költség 10%-ig

 

Piacra jutás

Csekély összegű támogatásként, max. összesen 50 millió Ft-ig

Kötelező kommunikációs tevékenységek költsége is.

Vállalati HR fejlesztése

Oktatók díja; külső képzéshez kapcsolódó terembérlet költsége; felhasznált tananyag; oktatási segédeszköz

Tanácsadás

A horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás is.

Marketing szakértő foglalkoztatása (max. az összes elszám. költség 25%-ig)

 

Minőség, környezet és egyéb rendszerek bevezetése és tanúsíttatása

A rendszer kialakíttatása és tanúsítatása.

 

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a

Az elnyerhető támogatás összege: min. 25 millió – max. 500 millió Ft.

 

Előleg igénylése

Mikro-, kis- és középvállalkozások részére legfeljebb 50%, nagyvállalatok számára max. 25% előleg igényelhető.

A pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek

·         Rendelkeznie kell minőségirányítási rendszerrel.

·         A pályázónak rendelkeznie kell 3 évnél nem régebben lefolytatott beszállítói előminősítéssel, vagy 1 évnél nem régebbi ajánlással  valamely potenciális megrendelőtől.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·         A pályázónak rendelkeznie kell legalább 5 teljes, lezárt üzleti évvel.

·         Mérlegfőösszege az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

·         Utolsó lezárt üzleti évében rendelkeznie kell „beszállítói árbevétellel” (olyan bevétel, amely a megrendelő és a beszállító között létrejött magánjogi szerződések alapján elkülöníthető.

 

A pályázatok benyújtása 2013. március 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A pályázat célja, hogy tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi versenyképességük megteremtéséhez vagy növeléséhez, beleértve a lehetséges piacok felmérésének támogatását. A konstrukció célja, hogy a vállalkozások piaci megjelenéséhez és a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges információhoz, vállalkozás-specifikus üzleti tanácsadáshoz juttassa a vállalkozásokat.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-3.3.3

3 milliárd Ft

600-800 db

 

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető, mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·         A pályázónak rendelkeznie kell legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel.

·         Éves nettó árbevétele az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre

6.           Tanácsadás igénybevétele az alábbi témákban:

·         Vállalati stratégia (önállóan is)

·         Marketing, piackutatás, igényfelmérés (önállóan is)

·         Vállalati folyamatmenedzsment (önállóan is)

·         Online megjelenés, e-kereskedelem (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Menedzsmentfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Szervezetfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Logisztika (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

 

7.           Újonnan felvett, vagy újonnan a munkakörbe áthelyezett marketing munkatárs bérköltsége

·         Max. 12 hónap időtartamra

 

8.           Piacra jutás

·         Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja

·         Marketinganyagok, marketingakciók költsége

·         Marketingeszközök elkészítése

·         Promóciós költségek

A tanácsadás kötelező eleme a pályázatnak. A tanácsadást nyújtó szervezetre a pályázati felhívás szigorú feltételeket határoz meg (tevékenységi kör, külkereskedelmi képviselő, referenciák).

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a.

Az elnyerhető támogatás összege: min. 3 millió – max. 20 millió Ft.

Előleg igénylése

Jelen konstrukció keretében előleg nem igényelhető.

Területi korlátozás

Jelen pályázat keretében nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló beruházás.

A pályázatok benyújtása 2013. március 15-ig lehetséges!

 

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére

 

A pályázat felfüggesztve a Közép-Magyarországi régióban!

Amennyiben az érintett konstrukció kerete megemelésre kerül, a pályázati felhívás ismételten megnyitásra kerül.

Támogatható tevékenységek köre

a)      Munkatársak alkalmazása

A fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.

b)      Eszközbeszerzés

o   technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,

o   szállítás és üzembe helyezés,

o   betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),

o   az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

c)       Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

o   Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak

o   Iparjogvédelmi szolgáltatások díja

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár, közép- vagy felsőfokú végzettségű munkatárs(ak) bérköltsége

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000Ft/hó személyi jellegű kiadás; technikus/egyéb segédszemélyzet setében legfeljebb 600.000Ft/hó

Alapbér és járulékai

Tárgyi eszköz beszerzése

minimum nettó 200.000 Ft

VTSZ szerinti lista alapján.

Iparjogvédelmi tevékenység

maximum 10.000.000 Ft értékben

Iparjogvédelmi szolgáltatások költsége és kapcsolódó hatósági díjak.

 

 

Szoftverfejlesztés önmagában nem támogatható, kizárólag úgy, ha valamilyen tárgyiasult eszköz, műszer, gép (stb.) működéséhez kapcsolódik, amellyel termelni vagy szolgáltatni lehet.

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-1.3.1.C

max. 65%

5-25 millió Ft

KMOP-1.1.4.B

max. 65%

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető

A pályázás feltétele továbbá, az alábbi 15 szempont közül, legalább 3 teljesítése:

1.       a pályázat benyújtását megelőző két évbe a tevékenységi korében folyamatosan szerepelt a TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEÁOR ’08 szerint vagy 72.11 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés)

2.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal K+F adókedvezményt igénybe vett

3.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal kísérleti fejlesztést aktivált

4.       a pályázat benyújtását megelőzően akkreditált innovációs klaszter olyan tagvállalata, amelyik tagvállalat az utolsó érvényes, pozitív elbírálású akkreditációs pályázaton reszt vett

5.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében támogatásban részesült a GOP 1 prioritásból, KMOP 1.1-es intézkedésből, vagy a KTIA-ból

6.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép vagy felsőfokú végzettségű, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aranya az átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva legálabb 20%

7.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján van műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár P.hD fokozatú, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatva van legalább napi 4 órában

8.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik megadott, hatályos hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

9.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik benyújtott (elbírálás alatt lévő) hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

10.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében olyan iparjogvédelmi oltalom alatt álló szellemi termek (pl. szabadalom, mintaoltalom, védjegy) hasznosítási jogát szerezte meg, amely oltalom nem a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója tulajdonában van.

11.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott értek ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte a 3.000.000 Ft-ot

12.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 30%-a volt az összes bevételnek

13.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből es a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 20%-a az összes bevételnek

14.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem terítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből és a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte az 1.000.000 Ft-ot

15.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább 1db., 15.000.000 Ft-ot elérő tárgyi eszköz beszerzésére és üzembe helyezésére került sor a vállalkozásnál úgy, hogy a beszerzéshez, üzembe helyezéshez nem vett igénybe vissza nem terítendő állami támogatást

16.    vállalja, hogy részt vesz Nemzetközi Innovációs Menedzsment tanácsadásban

 

A pályázatok benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása

 

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-2.2.4

9 milliárd Ft

1000-3000 db

 

Pályázók köre

·         egy teljes lezárt üzleti év

·         lezárt 2011. évi üzleti év

·         299/2011. (XII.22) Korm. rendelet szerint munkabéremelés történt

 

Támogatható tevékenységek köre

Új munkavállalók foglalkoztatása a projekt megkezdését követően, az első 6 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan.

Elszámolható költségek

Csekély összegű támogatásként az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-2.2.4

max. 70%

1-20 millió Ft

*A támogatási intenzitás 50%, amennyiben a projekt keretében teremtett munkahelyek legalább 50%-a fiatal álláskeresőkkel kerül betöltésre, további 20% bónusz érhető el.

 

Az igényelhető támogatás összege a következő szerint számítandó: a pályázó által az előző évben fizetett, egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások összegének és a projekt keretében teremtett új munkahelyek számának szorzata.

Előleg jelen pályázati kiírás keretében nem igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Októbertől újra elérhető a fotovoltaikus rendszerek kiépítését támogató KEOP pályázati konstrukció

Várhatóan 2012 október közepén ismét kiírásra kerül a tavaly nagy népszerűségnek örvendő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati konstrukció. Információink szerint a feltételrendszer megegyezik a tavalyi pályázati konstrukció feltételeivel.

A támogatható tevékenységek köre

Röviden összefoglalva: A pályázat kifejezetten a megújuló energiaforrások hasznosítására törekszik. Ezek közül azonban lehatárolt tevékenységek támogathatóak, ezek az alábbiak:

1.            Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

2.            Használati meleg vízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

3.            Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

4.            Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével

 

Telepíthető rendszerek:

a.            napkollektor rendszer telepítése

b.            szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

c.            hőszivattyús rendszerek (kivéve levegő-levegő rendszer)

d.            napelemes rendszer telepítése

 

 

A pályázók köre a magánszemélyeken kívül szinte mindenkit felölel, méretbeli korlátozás nem áll fenn.

-              vállalkozás

-              költségvetési szervek

-              nonprofit szervezet

 

A konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől, a vállalkozás nagyságától és a régiótól függően 50-85% között alakul. A támogatási összeg minimum 1 millió, és várhatóan maximum 60 millió Forint lehet.

 

Jellemzően:

-              vállalkozások 50-60%

-              állami szervezetek 85%

 

Ez a konstrukció max. 50 KW teljesítményű napkollektor rendszer telepítését támogatja. Az ennél nagyobb teljesítményű (max. 500 KW) rendszerek támogatására a konstrukció nagyobb testvérpályázata keretében lesz lehetőség, max. 1 milliárd Ft-ig.

Megjelent a telephelyfejlesztés érdekében kiírt pályázati felhívás a Dél-alföldi, Észak-alföldi, valamint Közép-dunántúli régiókban. A pályázatok benyújtására 2012. október 29-től nyílik lehetőség.

 

 

 

Még beadható a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázat

 

Pályázók köre

 

Kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

 

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak!

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Csekély összegű támogatásként

a)       Eszközbeszerzés

o    technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

b)       Infrastrukturális és ingatlan beruházás

o    infrastruktúra építése, fejlesztése

o    ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

o    ingatlanvásárlás

c)       Információs technológiafejlesztés

o    új hardver

o    szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

 

 

Elszámolható költségek

 

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Technológiai korszerűsítést eredményező új eszköz vételára

minimum nettó 200.000 Ft

Meghatározott eszközök (VTSZ szám alapján) és szoftverek (TESZOR szám alapján) beszerzése számolható csak el.

 

Információs technológia-fejlesztés

 

 

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

 

szoftver

 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás

 

 

 

Támogatás mértéke és összege

 

 

Támogatás mértéke

Támogatás összege

Saját forrás (önerő)

10%

 

Vissza nem térítendő támogatás

Pályázati projektérték 45%-a, de maximum 10 millió Ft

minimum 1 millió Ft – maximum 10 millió Ft

Visszatérítendő támogatás

Pályázati projektérték 60%-a, de maximum 20 millió Ft

minimum 1 millió Ft – maximum 20 millió Ft

 

A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

 

A GOP-2.1.1/M pályázatok benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges! A KMOP-1.2.1/M pályázat (Közép-Magyarországi Régió) felfüggesztésre került

 

Hírek

 

Felmérik a fiatal gazdák helyzetét

Közös kutatást indít a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a fiatal gazdák helyzetének felmérésére.

Czerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) tartott, sajtótájékoztatón hangsúlyozta: azért is fontos, hogy a döntéshozók megfelelő információkkal rendelkezzenek a fiatal gazdák helyzetéről, mert az Európai Unióban már zajlik a 2014-2020-as tervezési időszak vitája.

A kormány döntését követően folyamatban van a jelenleg is működő Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram átalakítása (kibővítése), amelynek keretében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) induló támogatásban nem részesülő, pályakezdő fiatal gazdák kedvezményes hitelt igényelhetnek, legfeljebb 40.000 euró támogatástartalommal. A felvehető hitel szabad-felhasználású, amely akár termőföldvásárláshoz is igénybe vehető. A hitel összege maximum 50 millió forint, futamideje legfeljebb 15 év, azon belül a türelmi idő maximum 3 év lehet. A VM ez irányú módosítási kérelmét már benyújtotta az Európai Bizottsághoz, elfogadását követően a hitelprogram a kibővített új feltételekkel lesz elérhető.

Czerván György a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Magyarországon nagyon alacsony a 40 év alatti gazdák aránya, és az EU-ban sem jobb a helyzet. Ha nem történik fordulat, akkor néhány év múlva nem lesz, aki a traktorra felüljön, vagy az állatokat ellássa, ezért a 10 évre szóló Nemzeti Vidékstratégiában is kiemelt helyen szerepel a fiatal gazdák támogatása. A 2007-2013-as pénzügyi időszakban háromszor - 2007-ben, 2009-ben és 2012 augusztusában - hirdették meg a fiatal gazdák támogatására szóló pályázatokat, összesen 29 milliárd forintos keretösszeggel - emlékeztetett az államtitkár. Kifejtette, hogy az első két kiírásra közel 9.000 fiatal gazda nyújtott be pályázatot, és 2.400-an nyertek támogatást. Az idei kiírás keretösszege 4 milliárd forint, a beérkezett mintegy 3.300 pályázat elbírálása még zajlik.

 

Jelentősen egyszerűsödik a kisvállalkozások adózása jövőre 

A kisvállalkozások a jövő évtől két új, egyszerű adónem közül választhatnak a tételes adóról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerint, amelyet október 1-jén 236 igen szavazattal, 32 nem és 54 tartózkodás mellett fogadott el az Országgyűlés.

A tételes adót egyéni vállalkozók, egyéni cégek, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti és közkereseti társaságok választhatják. Mértéke főállású kisadózónként havi 50 ezer forint, nem főállású kisadózónként havi 25 ezer forint lesz. A tételes adó megfizetésével a vállalkozó mentesül a vállalkozói szja és az osztalékalap utáni adó vagy átalányadó bevallása és megfizetése alól. Kiváltja a tételes adó a társasági adót, az szja-t, a járulékokat, az egészségügyi hozzájárulást, a szociális hozzájárulási adót, valamint a szakképzési hozzájárulást is. A kisvállalati adót azok a vállalkozások választhatják, amelyeknek a létszáma az előző adóévben nem haladta meg a huszonötöt, elszámolandó bevétele pedig az 500 millió forintot. Az adó mértéke 16 százalék.

 

Fizetési késedelem - Komoly segítséget kapnak a kiscégek az EU-tól

Kampányt indít az Európai Unió annak érdekében, hogy a tagállamok minél előbb ültessék át saját jogrendjükbe azt a 2011-es uniós irányelvet, amely a késedelmes fizetések ellen hivatott fellépni - tudatta pénteken az Európai Bizottság.

Az irányelv értelmében a hatóságoknak 30 napon belül, rendkívüli körülmények között pedig 60 napon belül fizetniük kell az általuk megvásárolt árukért és szolgáltatásokért, a vállalkozásoknak pedig 60 napon belül kell kiegyenlíteniük számláikat, kivéve, ha ettől eltérően állapodnak meg és ha ez nem súlyosan tisztességtelen a hitelezővel szemben. Ha ez nem így történik, akkor a cégek automatikusan jogosultak arra, hogy a késedelmes fizetés miatt az EKB alapkamatánál legalább 8 százalékponttal magasabb kamatot számítsanak fel, valamint kártérítést követeljenek a tartozás behajtásának költségeiért.

Uniós támogatás - "Híd" projekteket javasol Magyarország

Magyarország azt javasolta, hogy a nagyobb volumenű beruházások pénzügyi és kivitelezési szempontból is szakaszolhatóak legyenek a 2007-2013-as és a 2014-2020-as pénzügyi időszak között - jelentették be a húsz uniós tagállam részvételével, Budapesten rendezett kétnapos nemzetközi végrehajtási konferencián. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által szervezett rendezvény célja az volt, hogy összegezze a 2007-2013-as programozási időszak tapasztalatait, és közös gondolkodást generáljon a 2014-2020-as periódusra való felkészülés segítésére - ismerteti az NFÜ pénteki közleményében.

Az NFÜ szerint megkülönböztetett figyelem kísérte a magyar rendszer eredményeit, elsődlegesen az egyedülállónak tekinthető elemeket: az egységes pályázatkezelő intézményrendszeri felépítést, illetve a szabályozói környezetet, amelynek keretében egyetlen jogszabály és kapcsolódó eljárási szabályrendszer vonatkozik az összes támogatási programra és azok pályázati kiírásaira.

Az egységes irányítási környezetet az unióhoz 2013 júniusában csatlakozó Horvátország is átveszi. Mindez annak a sikeres nemzetközi projektnek köszönhető, amelynek keretében litván és magyar szakértők segítik elő az uniós támogatások minél sikeresebb felhasználását Horvátországban - írja az NFÜ. A projekt eredményeiről, illetve a javaslatokról Viktoras Sirvydis litván projektvezető számolt be a konferencián, kiemelve: "a magyar intézményi, informatikai és szabályozási környezet, mint minta nagyon sokat segített a horvát uniós támogatási rendszer kialakításában".Az Európai Bizottság képviselőinek fontos üzenetük volt a tagállamok számára: a már meglévő, működő támogatáskezelő intézményi keretek megtartása nagyon fontos és javasolt a Bizottság részéről, tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozó szabályozási keretek nem fognak radikálisan változni, és a már bevált intézmények a gyorsabb programindítást segíthetik elő.

A konferencia egyik színfoltja egy brit szellemi műhely, az Open Europe elemzője, Pawel Swidlicki előadása volt az NFÜ szerint, amely egy nettó befizető ország szemszögéből ismertette a strukturális és kohéziós alapok felhasználásának tapasztalatait, némi kritikus éllel. Javaslatuk szerint az EU által jelenleg alkalmazott módszer nem célravezető, és a támogatásokat elsődlegesen olyan régiókra kellene koncentrálni, amelyek az uniós átlaghoz képest elmaradásban vannak. Az előadás arra is rávilágított, hogy a jövőben a támogatás-felhasználás eredmény-centrikusságának kell előtérbe kerülnie annak érdekében, hogy a legnagyobb befizető országok továbbra is támogassák a kohéziós politika jelenlegi céljait.

A magyar résztvevők egyebek mellett ismertették azt az uniós szinten is új magyar javaslatot, amely lehetőségként vetette fel, hogy a nagyobb volumenű beruházások pénzügyi és kivitelezési szempontból is szakaszolhatóak legyenek a két pénzügyi időszak között. Ezzel, ha egy bonyolultabb, hosszabb átfutási idejű projekt megvalósítását nem sikerült lezárni a 2007-13-as pénzügyi időszak végéig, akkor a támogatások nem vesznek el automatikusan, hanem lehetőség van a már elkészült projekt-elem lezárására és a továbbiak folytatására a 2014-2020-as pénzügyi időszakban.

 

Pályázati hírek

Októbertől ismét beadható a méltán népszerű „Telephelyfejlesztés” pályázat

 

Önállóan támogatható tevékenységek köre

1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

(csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek)

1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.

2. Eszközbeszerzés.

3. Projekt előkészítés.

 

Elszámolható költségek

I.             Előkészítési költségek

1.            Projekt előkészítés költségei: engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei, amennyiben projekt építési engedély köteles.

 

II.            Megvalósítási költségek

2.            Épületépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás

3.            Alap infrastrukturális beruházások költségei

4.            Eszközbeszerzés

 

A projekt költségvetés belső korlátai

Költségtípus      A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát

Épületépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás  Nincs korlát

Alapinfrastrukturális beruházások költségei       40%

Eszközbeszerzés             30%

Projekt előkészítés        5 %

 

Támogatás mértéke

A projekt megvalósításának helyszínétől és a vállalkozás méretétől függően 50-70%.

 

Támogatás összege

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

 

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50% előleg igényelhető.

 

Projekt iparági szűkítése

1. Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely mezőgazdasági termékek termelésére, azok feldolgozására, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul.

2. Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20).

3. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66).

4. Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés.

5. Nem támogatható turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 55-56).

 

A pályázat Pest megye területe kivételével továbbra is az ország teljes területén nyitva áll az a pályázat, amely lehetőséget nyújt a mikrovállalkozások számára ingatlan megvásárlására, fejlesztésére, valamint eszközbeszerzésre. Aki ingatlanvásárláshoz szeretne vissza nem térítendő támogatásban részesülni, annak érdemes mielőbb benyújtania a pályázatát, mivel információink szerint napirenden van a pályázati konstrukció módosítása, amelynek keretében ki fog kerülni a támogatható tevékenységek köréből az ingatlanvásárlás.

Pályázatok benyújtása 2012.október 29-november 26. között lehetséges.

Beszállítói programok támogatására lehet pályázni

A pályázat célja azon vállalkozások támogatása, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal, és alkalmasak arra, hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.

Jelen pályázati felhívás keretében beszállítói tevékenységet végez az a vállalkozás (beszállító), amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártó vagy annak beszállítói integrátora részére.

A beszállítói tevékenység keretében fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás a GOP-1.3.1 konstrukciókra összesen

Pályázatok várható száma

GOP-1.3.1/D

81,3 milliárd Ft

60-80 db

 

Támogatható tevékenységek köre

1.                    K+F projekttámogatásként:

·                   Termékfejlesztés megvalósítása, új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése, újítások kidolgozása

 

2.                    Szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott nyújtott támogatásként:

·                   Bérköltség,

·                   Független 3. féltől megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak

 

3.                Innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásként:

·                   Tanácsadás igénybevétele,

·                   Immateriális javak

 

4.                Regionális beruházási támogatásként: termelő kapacitások és folyamatok fejlesztése,

·                   Eszközbeszerzés

·                   Infrastrukturális és ingatlan beruházás

·                   Információs technológia fejlesztése

·                   Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 

5.                Csekély összegű támogatásként:

·                   Piacra jutás

·                   Vállalati HR fejlesztése

·                   Tanácsadás igénybevétele

·                   Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok  bevezetése és tanúsíttatása

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Kutatók, fejlesztők, technikusok, és a fejlesztéshez kapcsolódó egyéb kisegítő személyzet bérköltsége

 

Max. 500 millió Ft összköltségű projekt esetén az összes elszámolható költség min 5%-a, 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén min 25 millió forint

Szabadalmak és egyéb immateriális javak beszerzése

maximum az összes elszámolható költség 25%-ig

Igénybevett szolgálatások

 

Anyagköltség

 

Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközbeszerzés

minimum nettó 200.000 Ft

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés; kapcsolódó betanítás; kapcsolódó felszerszámozáshoz új szerszámok és új kiegészítő berendezések költsége

Információs technológia-fejlesztés

 

 

 

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít, de nem része a projektor és a fénymásoló.

 

szoftver

 

TESZOR szám szerinti lista alapján.

 

domain név regisztráció és webtárhely egyszeri díja

 

 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

maximum az összes elszámolható költség 50%-ig

Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc és know-how

maximum az összes elszámolható költség 10%-ig

 

Piacra jutás

Csekély összegű támogatásként, max. összesen 50 millió Ft-ig

Kötelező kommunikációs tevékenységek költsége is.

Vállalati HR fejlesztése

Oktatók díja; külső képzéshez kapcsolódó terembérlet költsége; felhasznált tananyag; oktatási segédeszköz

Tanácsadás

A horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás is.

Marketing szakértő foglalkoztatása (max. az összes elszám. költség 25%-ig)

 

Minőség, környezet és egyéb rendszerek bevezetése és tanúsíttatása

A rendszer kialakíttatása és tanúsítatása.

 

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a

Az elnyerhető támogatás összege: min. 25 millió – max. 500 millió Ft.

 

Előleg igénylése

Mikro-, kis- és középvállalkozások részére legfeljebb 50%, nagyvállalatok számára max. 25% előleg igényelhető.

A pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek

·        Rendelkeznie kell minőségirányítási rendszerrel.

·        A pályázónak rendelkeznie kell 3 évnél nem régebben lefolytatott beszállítói előminősítéssel, vagy 1 évnél nem régebbi ajánlással  valamely potenciális megrendelőtől.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·        A pályázónak rendelkeznie kell legalább 5 teljes, lezárt üzleti évvel.

·        Mérlegfőösszege az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

·        Utolsó lezárt üzleti évében rendelkeznie kell „beszállítói árbevétellel” (olyan bevétel, amely a megrendelő és a beszállító között létrejött magánjogi szerződések alapján elkülöníthető.

 

A pályázatok benyújtása 2013. március 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A pályázat célja, hogy tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi versenyképességük megteremtéséhez vagy növeléséhez, beleértve a lehetséges piacok felmérésének támogatását. A konstrukció célja, hogy a vállalkozások piaci megjelenéséhez és a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges információhoz, vállalkozás-specifikus üzleti tanácsadáshoz juttassa a vállalkozásokat.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-3.3.3

3 milliárd Ft

600-800 db

 

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető, mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·        A pályázónak rendelkeznie kell legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel.

·        Éves nettó árbevétele az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre

6.                Tanácsadás igénybevétele az alábbi témákban:

·                   Vállalati stratégia (önállóan is)

·                   Marketing, piackutatás, igényfelmérés (önállóan is)

·                   Vállalati folyamatmenedzsment (önállóan is)

·                   Online megjelenés, e-kereskedelem (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·                   Menedzsmentfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·                   Szervezetfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·                   Logisztika (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

 

7.                Újonnan felvett, vagy újonnan a munkakörbe áthelyezett marketing munkatárs bérköltsége

·                   Max. 12 hónap időtartamra

 

8.                Piacra jutás

·                   Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja

·                   Marketinganyagok, marketingakciók költsége

·                   Marketingeszközök elkészítése

·                   Promóciós költségek

A tanácsadás kötelező eleme a pályázatnak. A tanácsadást nyújtó szervezetre a pályázati felhívás szigorú feltételeket határoz meg (tevékenységi kör, külkereskedelmi képviselő, referenciák).

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a.

Az elnyerhető támogatás összege: min. 3 millió – max. 20 millió Ft.

Előleg igénylése

Jelen konstrukció keretében előleg nem igényelhető.

Területi korlátozás

Jelen pályázat keretében nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló beruházás.

A pályázatok benyújtása 2013. március 15-ig lehetséges!

 

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére

 

A pályázat felfüggesztve a Közép-Magyarországi régióban!

Amennyiben az érintett konstrukció kerete megemelésre kerül, a pályázati felhívás ismételten megnyitásra kerül.

Támogatható tevékenységek köre

a)      Munkatársak alkalmazása

A fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.

b)     Eszközbeszerzés

o       technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,

o       szállítás és üzembe helyezés,

o       betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),

o       az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

c)      Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

o       Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak

o       Iparjogvédelmi szolgáltatások díja

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár, közép- vagy felsőfokú végzettségű munkatárs(ak) bérköltsége

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000Ft/hó személyi jellegű kiadás; technikus/egyéb segédszemélyzet setében legfeljebb 600.000Ft/hó

Alapbér és járulékai

Tárgyi eszköz beszerzése

minimum nettó 200.000 Ft

VTSZ szerinti lista alapján.

Iparjogvédelmi tevékenység

maximum 10.000.000 Ft értékben

Iparjogvédelmi szolgáltatások költsége és kapcsolódó hatósági díjak.

 

 

Szoftverfejlesztés önmagában nem támogatható, kizárólag úgy, ha valamilyen tárgyiasult eszköz, műszer, gép (stb.) működéséhez kapcsolódik, amellyel termelni vagy szolgáltatni lehet.

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-1.3.1.C

max. 65%

5-25 millió Ft

KMOP-1.1.4.B

max. 65%

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető

A pályázás feltétele továbbá, az alábbi 15 szempont közül, legalább 3 teljesítése:

1.       a pályázat benyújtását megelőző két évbe a tevékenységi korében folyamatosan szerepelt a TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEÁOR ’08 szerint vagy 72.11 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés)

2.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal K+F adókedvezményt igénybe vett

3.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal kísérleti fejlesztést aktivált

4.       a pályázat benyújtását megelőzően akkreditált innovációs klaszter olyan tagvállalata, amelyik tagvállalat az utolsó érvényes, pozitív elbírálású akkreditációs pályázaton reszt vett

5.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében támogatásban részesült a GOP 1 prioritásból, KMOP 1.1-es intézkedésből, vagy a KTIA-ból

6.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép vagy felsőfokú végzettségű, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aranya az átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva legálabb 20%

7.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján van műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár P.hD fokozatú, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatva van legalább napi 4 órában

8.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik megadott, hatályos hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

9.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik benyújtott (elbírálás alatt lévő) hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

10.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében olyan iparjogvédelmi oltalom alatt álló szellemi termek (pl. szabadalom, mintaoltalom, védjegy) hasznosítási jogát szerezte meg, amely oltalom nem a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója tulajdonában van.

11.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott értek ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte a 3.000.000 Ft-ot

12.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 30%-a volt az összes bevételnek

13.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből es a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 20%-a az összes bevételnek

14.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem terítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből és a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte az 1.000.000 Ft-ot

15.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább 1db., 15.000.000 Ft-ot elérő tárgyi eszköz beszerzésére és üzembe helyezésére került sor a vállalkozásnál úgy, hogy a beszerzéshez, üzembe helyezéshez nem vett igénybe vissza nem terítendő állami támogatást

16.    vállalja, hogy részt vesz Nemzetközi Innovációs Menedzsment tanácsadásban

 

A pályázatok benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása

 

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-2.2.4

9 milliárd Ft

1000-3000 db

 

Pályázók köre

·        egy teljes lezárt üzleti év

·        lezárt 2011. évi üzleti év

·        299/2011. (XII.22) Korm. rendelet szerint munkabéremelés történt

 

Támogatható tevékenységek köre

Új munkavállalók foglalkoztatása a projekt megkezdését követően, az első 6 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan.

Elszámolható költségek

Csekély összegű támogatásként az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-2.2.4

max. 70%

1-20 millió Ft

*A támogatási intenzitás 50%, amennyiben a projekt keretében teremtett munkahelyek legalább 50%-a fiatal álláskeresőkkel kerül betöltésre, további 20% bónusz érhető el.

 

Az igényelhető támogatás összege a következő szerint számítandó: a pályázó által az előző évben fizetett, egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások összegének és a projekt keretében teremtett új munkahelyek számának szorzata.

Előleg jelen pályázati kiírás keretében nem igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Októbertől újra elérhető a fotovoltaikus rendszerek kiépítését támogató KEOP pályázati konstrukció

Várhatóan 2012 október közepén ismét kiírásra kerül a tavaly nagy népszerűségnek örvendő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati konstrukció. Információink szerint a feltételrendszer megegyezik a tavalyi pályázati konstrukció feltételeivel.

A támogatható tevékenységek köre

Röviden összefoglalva: A pályázat kifejezetten a megújuló energiaforrások hasznosítására törekszik. Ezek közül azonban lehatárolt tevékenységek támogathatóak, ezek az alábbiak:

1.            Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

2.            Használati meleg vízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

3.            Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

4.            Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével

 

Telepíthető rendszerek:

a.            napkollektor rendszer telepítése

b.            szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

c.            hőszivattyús rendszerek (kivéve levegő-levegő rendszer)

d.            napelemes rendszer telepítése

 

 

A pályázók köre a magánszemélyeken kívül szinte mindenkit felölel, méretbeli korlátozás nem áll fenn.

-              vállalkozás

-              költségvetési szervek

-              nonprofit szervezet

 

A konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke a pályázó személyétől, a vállalkozás nagyságától és a régiótól függően 50-85% között alakul. A támogatási összeg minimum 1 millió, és várhatóan maximum 60 millió Forint lehet.

 

Jellemzően:

-              vállalkozások 50-60%

-              állami szervezetek 85%

 

Ez a konstrukció max. 50 KW teljesítményű napkollektor rendszer telepítését támogatja. Az ennél nagyobb teljesítményű (max. 500 KW) rendszerek támogatására a konstrukció nagyobb testvérpályázata keretében lesz lehetőség, max. 1 milliárd Ft-ig.

Megjelent a telephelyfejlesztés érdekében kiírt pályázati felhívás a Dél-alföldi, Észak-alföldi, valamint Közép-dunántúli régiókban. A pályázatok benyújtására 2012. október 29-től nyílik lehetőség.

 

 

 

Még beadható a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázat

 

Pályázók köre

 

Kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

 

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak!

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Csekély összegű támogatásként

a)       Eszközbeszerzés

o        technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

b)       Infrastrukturális és ingatlan beruházás

o        infrastruktúra építése, fejlesztése

o        ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

o        ingatlanvásárlás

c)       Információs technológiafejlesztés

o        új hardver

o        szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

 

 

Elszámolható költségek

 

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Technológiai korszerűsítést eredményező új eszköz vételára

minimum nettó 200.000 Ft

Meghatározott eszközök (VTSZ szám alapján) és szoftverek (TESZOR szám alapján) beszerzése számolható csak el.

 

Információs technológia-fejlesztés

 

 

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

 

szoftver

 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás

 

 

 

Támogatás mértéke és összege

 

 

Támogatás mértéke

Támogatás összege

Saját forrás (önerő)

10%

 

Vissza nem térítendő támogatás

Pályázati projektérték 45%-a, de maximum 10 millió Ft

minimum 1 millió Ft – maximum 10 millió Ft

Visszatérítendő támogatás

Pályázati projektérték 60%-a, de maximum 20 millió Ft

minimum 1 millió Ft – maximum 20 millió Ft

 

A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

 

A GOP-2.1.1/M pályázatok benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges! A KMOP-1.2.1/M pályázat (Közép-Magyarországi Régió) felfüggesztésre került

 

Hírek

Miért nem kell lift egy völgyhídra?

Két év múlva kezdődik az EU következő költségvetési ciklusa, amikor feltehetően kevesebb támogatással kell beérnünk, mint a jelenlegi. Már csak ezért is fontos lenne, hogy a pénzt viszont jobban költsük el. Jönnek a tanácsadók, hogy eladják a szaktudásukat és az általuk legjobbnak tartott tervezési módszertant. De ha a nemzeti fejlesztési terv nem lesz optimális, egy rosszul célzott beruházást egyik sem tud felülírni.

 

Az uniós pénzek jelentős hányada hatalmas infrastrukturális beruházásokra megy el. Ezekről a megaprojektekről általában elmondható, hogy mindig kicsit (vagy nagyon) késve adják át őket, többe kerülnek a kelleténél, és amikor elemeire bontva nézzük meg az eredményt, kiderül: jó néhány felesleges funkció is belekerült, melyek tovább növelték az árat.

Ennek az egésznek egy sor oka lehet, de nagy része abból ered, hogy rossz a tervezés, a projekt előkészítése és végrehajtása időben összecsúszik, és ez mindent megdrágít. A beszerzéseknél nincsenek még meg a kivitelezésű szintű tervek, a piaci szereplők ezért eleve biztonsági árréssel dolgoznak, hogy mindenképp a pénzüknél legyenek. A szerződéses árak legtöbbször messze meghaladják a megrendelő mérnökárait. Emellett a projekt közben is ilyen-olyan pluszmunkák és pluszfunkciók születnek, melyektől aztán végképp elszáll a projekt költségvetése. Ha pedig a nehezen megfogható, de a piac által igazoltan jelen lévő korrupciós járadékot is beleszámítjuk, akkor belátható, hogy egy ponton túl a projektbe berakott anyag mennyiségén és minőségén nyerik vissza a plusz kiadásaikat a kivitelezők.

Jönnek a tanácsadók

És hogyan csapódik le mindez a gyakorlatban? Ha valaki a 2007-ben átadott balatoni autópályaszakaszon autózik, annak nyilván feltűnik, hogy két kilométerenként bukkannak fel sehová sem vezető felüljárók, és magánál a Kőröshegyi völgyhídnál is felvetődik, hogy mindenképp ezzel a pénznyelő monumentummal kellett-e áthidalni ezt az útszakaszt. És ha már igen, valóban szükség van-e a hídon liftre. A 4-es metró-projekt esetében sem az alagutak, sem az állomásszerkezetek kialakítása nem tűnik igazán bonyolult és ezért nehezen árazható feladatnak. Mégis, a pénzügyi megcsúszás leglátványosabb oka, hogy az eredetileg tervezetthez képest két-háromszor többe kerülnek az állomásszerkezetek. És ha villamosmegálló-távolságra helyezzük egymástól a metrómegállókat, vagy természetes fényt szeretnénk az állomásokon, akkor az is meglátszik a számlán.

Az új költségvetési ciklus tervezési fázisának a véghajrájában egyre-másra tűnnek fel olyan megoldások, amelyek segítenék megakadályozni, hogy a költségek elszálljanak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) augusztus végén adott hírt arról, hogy a nagy infrastrukturális fejlesztések esetében amerikai mintára az értékelemzés bevezetését fontolgatják. Az NFÜ és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium amerikai értékelemző-szakértőt is meghívott, és ott volt a szintén amerikai kötődésű Kmetty Géza, a tanácsadóipar egyik régi motorosa, aki Fodor Árpáddal, a Mikrova Bt. vezetőjével már régóta az értékelemzés magyarországi elterjesztésén dolgozik. (Ahogy az közös dolgozatukból kiderül, az értékelemzés kutatói körben 1968-ban „érkezett meg” Magyarországra, az utóbbi években pedig az Ifjúság-, Család- és Szociális Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Paksi Atomerőmű projektjeinél alkalmazták.)

Ennek a módszertannak lényege a tervezési fázisban az, hogy csak olyan igényeket és csak abban a minőségben engedjenek betervezni, melyekre valóban szükség van, és ha van ugyanarra az igényre egy olcsóbb, de kielégítő műszaki megoldás, akkor inkább azt válasszák. De szakértők szerint érdemes időközönként alkalmazni a végrehajtás során is: a megrendelőt segíti az önellenőrzésben, és annak elkerülésében, hogy fölösleges, plusz dolgok kerüljenek be a projektbe.

Csak kipipáljuk vagy komolyan is vesszük?

Az értékelemzést bizonyos értékhatár fölötti projekteknél alkalmazzák világszerte, és célja az adott projekt vagy folyamat funkcióinak a felülvizsgálata. Az értékelemezés elvégzése után csak a szükséges funkciók maradnak meg, a felesleges funkciókat mellőzik. Az értékelemzés Amerikából ered, a költségvetés tervezésétől (pl. Németország), iparági fejlesztéseken (pl. autóipar) át a közműcégek műkötetéséig (pl. londoni metró) rengeteg helyen használják. Átlagosan tízszázalékos megtakarítás érhető el egy projektnél az alkalmazásával, sok példa van, ahol 30-40 százalék költségmegtakarítás is. Az értékelemezés célja a szükséges funkciók optimális költségen történő megvalósítása, ez nem mindig a legolcsóbb megoldást jelenti.” – mondta a hvg.hu-nak Bindics Judit, az Ernst & Young Államigazgatási szolgáltatások vezetője, aki szerint az értékelemzést a koncepció- és a stratégialkotás idején is érdemes alkalmazni.

Magyari Donát fejlesztéspolitikai és innováció menedzsment szakértő szerint az értékelemzés egy a lehetséges módszerek közül. Megvan a lényeges és hasznos szerepe a hagyományos költség-haszon elemzésnek is (Cost-and-benefit-analysis, CBA), amit az EU értékhatár fölötti projektek előkészítésénél pontosan definiál. „Nem arról van szó, hogy ne lennének módszerek, melyekkel egy-egy beruházásnál a funkciók túlburjánzását le lehetne szorítani. A PPP konstrukcióknál például sikeresen alkalmazott módszertan az ún. PSC (public sector comparator) számítás, melynek során azt mérik fel, hogy mennyibe kerülne ellátni a projektfeladatot a magánfél részvétele nélkül. A kérdés az, hogy a megtérülési számítások és egyéb elemzések elvégzésének feladatait nem csak kipipáljuk-e, mint ami kötelező, hanem hogy a lehetséges alternatívák érdemi mérlegelése megtörténik-e, és van-e visszacsatolás a végső fejlesztési döntés folyamatába.”

Összecsúsznak a folyamatok

Magyari szerint már csak a következő uniós költségvetési ciklus (2014-2020) tervezése miatt is érdemes lenne stratégiai szinten közelíteni a kérdéshez, mert a funkciók átgondolása, átszervezése alapvetően a projektek szintjét érinti: „Az értékelemzés olyan, mint egy jó svédfogó, ami bizonyos esetekben és szinteken nagyon hasznos. De attól hogy ez megvan, még nem teljesül az uniós fejlesztési kötelezettség, nem épül ki a szennyvízhálózat és nem lesznek energiatakarékos épületek.”

Magyari szerint az új költségvetési ciklus szempontjából az lenne a legfontosabb, hogy olyan projektek fogalmazódjanak meg, melyekről az országos koncepcióban lefektetett fejlesztési irányoknak megfelelően döntenek, és melyek nemcsak elkészülnek, hanem a céloknak megfelelő mérhető hasznuk is lesz. „Nagyon fontos lenne, hogy ne a szűken vett ágazati projektlisták és ágazati fejlesztési igények mechanikusan egymás mellé téve adják ki a fejlesztési stratégiát, hanem először legyen egy konszenzusos és koherens nemzeti fejlesztési koncepció. Ez utóbbinak kellene kijelölni a fejlesztési irányokat és azok közötti szinergiákat kimutatható módon meghatározni, és ezzel kellene összhangba hozni a szektorális elképzeléseket.” – mondta Magyari, aki szerint ennek levezénylése láthatóan nem egyszerű, amikor az intézményrendszert jelenleg rendkívül leterheli, hogy a Magyarország rendelkezésére álló forrásokat a mostani ciklusban lekösse, és kifizesse.

Ha azt akarjuk, hogy a jövőbeli támogatások valóban a fejlesztési célok elérését szolgálják (foglalkoztatás, felzárkóztatás, társadalmi és gazdasági kohézió), akkor rengeteg múlik a tervezés megalapozásán.” Az mindenesetre látszik, hogy az előkészítési folyamatok időben összecsúsznak: a kormány november végi határidővel rendelte meg a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal gondozásában az új Országos Fejlesztési Koncepciót, amire összesen négy hónapot kapott. Értelemszerűen időközben már ágazati tervek készítése is zajlik, így például a Nemzeti Közlekedési Stratégiára is kiírták a közbeszerzési tendert. Kérdés, hogy ebben a versenyfutásban milyen tervezési döntések születnek: az EU még a ciprusi elnökség ideje alatt, év végéig döntene az egyes tagállamoknak járó nemzeti támogatási keretekről.

Mennyit kapunk?

Egy apró lépést tett az EU soros ciprusi elnöksége a kohéziós források csökkentésével kapcsolatos magyar aggodalmak kezelésére. Múlt hét szerdán az EU közzétette 2014-2020 közötti költségvetési ciklusra vonatkozó legújabb tárgyalási keretét: eszerint azoknál az országoknál, ahol 2008 és 2010 között a GDP átlagos növekedése -1,5 százalék alatt volt, ott a 2,5 százaléktól felfelé lehetne módosítani a kohéziós támogatások felső határát. Ez a Bruxinfo információi szerint kis előrelépést jelent, mivel a korábbi verzió csak a növekedési átlag alatti országokról szólt. Bár a három év átlagát tekintve 1,5 százalékos recessziós mutatónak elvileg több tagállam is megfelel, a ciprusi elnökség itt a brüsszeli hírügynökség szerint egyértelműen a magyarok és a három balti állam helyzetén kívánt könnyíteni, amelyek számára leghátrányosabb a Bizottság 2,5 százalékos egységes plafonra vonatkozó javaslata. A magyar növekedési átlag az adott időszakban -1,53 százalék volt. Ezzel együtt feltehetően ez se lesz Magyarország számára elfogadható formula, mert érdemben nem javítana a szélsőséges esetben akár a 2007 és 2013 közötti források 27 százalékának elvesztésével fenyegető mérlegen.

Ragaszkodunk az uniós pénzeinkhez

 

Magyarország számára elfogadhatatlan az a javaslat, amelynek alapján a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós pénzügyi keretben (Multiannual Financial Framework, MFF) a mostanihoz képest akár 30 százalékkal is csökkenne az országnak jutó kohéziós támogatás mértéke - szögezte le Győri Enikő, a külügyminisztérium EU-ügyi államtitkára hétfőn Brüsszelben a tagállamok miniszteri tanácskozása után újságíróknak adott tájékoztatójában.

"Továbbra is sziklaszilárdan amellett vagyunk, hogy a kohéziós források nagyságát nem lehet csökkenteni" - fogalmazott  Győri Enikő. Elmondta, hogy ezt az álláspontot a 27 EU-ország közül továbbra is 15 - "a kohézió barátaiként" emlegetett országcsoport - osztja. A mostani uniós ülésen a szlovák tárcavezető fejtette ki a 15-ök közös véleményét.

Elvennék a mézesbödönt?

Az EU-tagok külügy- vagy EU-ügyi tárcavezetői az úgynevezett Általános Ügyek Tanácsa keretében vitatták meg az MFF-re vonatkozó legújabb előterjesztést. Andreasz Mavrojiannisz, a soros ciprusi EU-elnökség Európa-ügyi miniszterhelyettese az ülés utáni sajtótájékoztatón elismerte, hogy "nem minden tagállam üdvözölte a csomag valamennyi elemét". Szerinte azonban bátorító, hogy mindenki elkötelezett a megállapodás tető alá hozása mellett, legkésőbb a november 22-én és 23-án tartandó rendkívüli EU-csúcsig.

Az unió bevételi és kiadási kereteit középtávra kijelölő dokumentumról hosszú hónapok óta folyik az egyeztetés a tagországok között. Súlyos viták tárgya, hogy az Európai Bizottság, vagyis az unió központi javaslattevő-végrehajtó intézménye - néhány fejlettebb tagország nyomására - olyan tervezetet tett le a tagállami kormányok képviselői elé, amelynek alapján a kohéziós, felzárkóztatási források jelentős beszűkülésével lenne kénytelen számolni több tagország, köztük is kiemelt mértékben Magyarország.

Különösen éles bírálat tárgya az az elképzelés, amely az egyes tagországok gazdasági teljesítményének arányában határozna meg támogatási plafont - vagyis minél fejletlenebb egy tagország, annál alacsonyabban húzódna a számára adható kohéziós források felső határa. További korlátot jelentene az adott ország gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzés. Ezzel az elképzeléssel szemben állnak azok az országok, amelyek szerint a legelmaradottabb országokba kell áramoltatni a legtöbb felzárkóztatási forrást.

Nem tetszik a fűnyíró

Az eredeti javaslatokat a soros EU-elnökség már többször átdolgozta, de a hétfői vitában kiderült, hogy a "tárgyalási doboz" (negotiating box) legfrissebb tartalma - a legújabb szövegváltozat - körül sincs még általános egyetértés. Győri Enikő elmondta, hogy a mostani tervezet is csökkentéssel számol valamennyi kiadási fejezet tekintetében, "a fűnyíróelv" alapján.

A magyar államtitkár úgy véli, hogy az egyeztetések során a már konkrét számokat tartalmazó javaslatok szembesítése október végén, november elején várható. Reményét fejezte ki, hogy az EU-ban nem lehet majd nem meghallani a közös álláspontot valló 15 tagállam hangját.

 

13 milliárd forint a vidéki életminőség javítására       

Összesen mintegy 13 milliárd forinttal támogatja a vidékfejlesztési tárca a vidéki életminőség javítását. A Darányi Ignác Tervben falumegújításra és -fejlesztésre 8 milliárd, a vidéki örökség megőrzésére pedig 5 milliárd forint jut - mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

A támogatásra önkormányzatok, azok társulásai, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak október 15. és november 15. között.

A pályázati pénzekből jut majd a többi között a népi építészet emlékeinek megóvására, de a helyi piacok létrehozására is. Mindkét pályázatnál újdonság, hogy bővítésre is fel lehet használni az összegeket. A támogatási kérelmeket a területileg illetékes Leader helyi akciócsoportokhoz lehet beadni – tájékoztatott az államtitkár.

V. Németh Zsolt emlékeztetett: a pályázható összegek eltérő mértékűek attól függően, hogy az ország különböző területein a Leader helyi akciócsoportok eddig mennyit használtak fel forrásaikból. Vannak térségek, ahol a rendelkezésre álló forrás 10 millió forint, máshol viszont eléri a 100 millió forintos nagyságrendet.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a támogatás a legtöbb esetben 100 százalékos mértékű.

A pályázatokat 5 - 5,5 hónap alatt bírálják el. Emellett a nyertes pályázóknak az első számlát - amelynek legalább 10 százalékos mértékűnek kell lennie - hat hónapon belül be kell nyújtania, illetve két éven belül be kell fejeznie a beruházást.

 

 

 

Pályázati hírek

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

A pályázat célja azon vállalkozások támogatása, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal, és alkalmasak arra, hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.

Jelen pályázati felhívás keretében beszállítói tevékenységet végez az a vállalkozás (beszállító), amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártó vagy annak beszállítói integrátora részére.

A beszállítói tevékenység keretében fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás a GOP-1.3.1 konstrukciókra összesen

Pályázatok várható száma

GOP-1.3.1/D

81,3 milliárd Ft

60-80 db

 

Támogatható tevékenységek köre

1.              K+F projekttámogatásként:

·         Termékfejlesztés megvalósítása, új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése, újítások kidolgozása

 

2.              Szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott nyújtott támogatásként:

·         Bérköltség,

·         Független 3. féltől megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak

 

3.           Innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásként:

·         Tanácsadás igénybevétele,

·         Immateriális javak

 

4.           Regionális beruházási támogatásként: termelő kapacitások és folyamatok fejlesztése,

·         Eszközbeszerzés

·         Infrastrukturális és ingatlan beruházás

·         Információs technológia fejlesztése

·         Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 

5.           Csekély összegű támogatásként:

·         Piacra jutás

·         Vállalati HR fejlesztése

·         Tanácsadás igénybevétele

·         Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok  bevezetése és tanúsíttatása

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Kutatók, fejlesztők, technikusok, és a fejlesztéshez kapcsolódó egyéb kisegítő személyzet bérköltsége

 

Max. 500 millió Ft összköltségű projekt esetén az összes elszámolható költség min 5%-a, 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén min 25 millió forint

Szabadalmak és egyéb immateriális javak beszerzése

maximum az összes elszámolható költség 25%-ig

Igénybevett szolgálatások

 

Anyagköltség

 

Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközbeszerzés

minimum nettó 200.000 Ft

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés; kapcsolódó betanítás; kapcsolódó felszerszámozáshoz új szerszámok és új kiegészítő berendezések költsége

Információs technológia-fejlesztés

 

 

 

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít, de nem része a projektor és a fénymásoló.

 

szoftver

 

TESZOR szám szerinti lista alapján.

 

domain név regisztráció és webtárhely egyszeri díja

 

 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

maximum az összes elszámolható költség 50%-ig

Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc és know-how

maximum az összes elszámolható költség 10%-ig

 

Piacra jutás

Csekély összegű támogatásként, max. összesen 50 millió Ft-ig

Kötelező kommunikációs tevékenységek költsége is.

Vállalati HR fejlesztése

Oktatók díja; külső képzéshez kapcsolódó terembérlet költsége; felhasznált tananyag; oktatási segédeszköz

Tanácsadás

A horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás is.

Marketing szakértő foglalkoztatása (max. az összes elszám. költség 25%-ig)

 

Minőség, környezet és egyéb rendszerek bevezetése és tanúsíttatása

A rendszer kialakíttatása és tanúsítatása.

 

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a

Az elnyerhető támogatás összege: min. 25 millió – max. 500 millió Ft.

 

Előleg igénylése

Mikro-, kis- és középvállalkozások részére legfeljebb 50%, nagyvállalatok számára max. 25% előleg igényelhető.

A pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek

·         Rendelkeznie kell minőségirányítási rendszerrel.

·         A pályázónak rendelkeznie kell 3 évnél nem régebben lefolytatott beszállítói előminősítéssel, vagy 1 évnél nem régebbi ajánlással  valamely potenciális megrendelőtől.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·         A pályázónak rendelkeznie kell legalább 5 teljes, lezárt üzleti évvel.

·         Mérlegfőösszege az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

·         Utolsó lezárt üzleti évében rendelkeznie kell „beszállítói árbevétellel” (olyan bevétel, amely a megrendelő és a beszállító között létrejött magánjogi szerződések alapján elkülöníthető.

 

A pályázatok benyújtása 2013. március 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GOP-2012-3.3.3

A pályázat célja, hogy tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi versenyképességük megteremtéséhez vagy növeléséhez, beleértve a lehetséges piacok felmérésének támogatását. A konstrukció célja, hogy a vállalkozások piaci megjelenéséhez és a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges információhoz, vállalkozás-specifikus üzleti tanácsadáshoz juttassa a vállalkozásokat.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-3.3.3

3 milliárd Ft

600-800 db

 

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető, mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·         A pályázónak rendelkeznie kell legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel.

·         Éves nettó árbevétele az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre

6.           Tanácsadás igénybevétele az alábbi témákban:

·         Vállalati stratégia (önállóan is)

·         Marketing, piackutatás, igényfelmérés (önállóan is)

·         Vállalati folyamatmenedzsment (önállóan is)

·         Online megjelenés, e-kereskedelem (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Menedzsmentfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Szervezetfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Logisztika (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

 

7.           Újonnan felvett, vagy újonnan a munkakörbe áthelyezett marketing munkatárs bérköltsége

·         Max. 12 hónap időtartamra

 

8.           Piacra jutás

·         Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja

·         Marketinganyagok, marketingakciók költsége

·         Marketingeszközök elkészítése

·         Promóciós költségek

A tanácsadás kötelező eleme a pályázatnak. A tanácsadást nyújtó szervezetre a pályázati felhívás szigorú feltételeket határoz meg (tevékenységi kör, külkereskedelmi képviselő, referenciák).

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a.

Az elnyerhető támogatás összege: min. 3 millió – max. 20 millió Ft.

Előleg igénylése

Jelen konstrukció keretében előleg nem igényelhető.

Területi korlátozás

Jelen pályázat keretében nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló beruházás.

A pályázatok benyújtása 2013. március 15-ig lehetséges!

 

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-1.3.1.C és KMOP-1.1.4.B

 

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2011-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-1.3.1.C

27 milliárd

3000-15000 db

KMOP -1.1.4.B

1 milliárd

50-70 db

 

A pályázat felfüggesztve a Közép-Magyarországi régióban!

Amennyiben az érintett konstrukció kerete megemelésre kerül, a pályázati felhívás ismételten megnyitásra kerül.

Támogatható tevékenységek köre

a)      Munkatársak alkalmazása

A fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.

b)      Eszközbeszerzés

o   technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,

o   szállítás és üzembe helyezés,

o   betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),

o   az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

c)       Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

o   Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak

o   Iparjogvédelmi szolgáltatások díja

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár, közép- vagy felsőfokú végzettségű munkatárs(ak) bérköltsége

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000Ft/hó személyi jellegű kiadás; technikus/egyéb segédszemélyzet setében legfeljebb 600.000Ft/hó

Alapbér és járulékai

Tárgyi eszköz beszerzése

minimum nettó 200.000 Ft

VTSZ szerinti lista alapján.

Iparjogvédelmi tevékenység

maximum 10.000.000 Ft értékben

Iparjogvédelmi szolgáltatások költsége és kapcsolódó hatósági díjak.

 

 

Szoftverfejlesztés önmagában nem támogatható, kizárólag úgy, ha valamilyen tárgyiasult eszköz, műszer, gép (stb.) működéséhez kapcsolódik, amellyel termelni vagy szolgáltatni lehet.

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-1.3.1.C

max. 65%

5-25 millió Ft

KMOP-1.1.4.B

max. 65%

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető

A pályázás feltétele továbbá, az alábbi 15 szempont közül, legalább 3 teljesítése:

1.       a pályázat benyújtását megelőző két évbe a tevékenységi korében folyamatosan szerepelt a TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEÁOR ’08 szerint vagy 72.11 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés)

2.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal K+F adókedvezményt igénybe vett

3.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal kísérleti fejlesztést aktivált

4.       a pályázat benyújtását megelőzően akkreditált innovációs klaszter olyan tagvállalata, amelyik tagvállalat az utolsó érvényes, pozitív elbírálású akkreditációs pályázaton reszt vett

5.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében támogatásban részesült a GOP 1 prioritásból, KMOP 1.1-es intézkedésből, vagy a KTIA-ból

6.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép vagy felsőfokú végzettségű, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aranya az átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva legálabb 20%

7.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján van műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár P.hD fokozatú, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatva van legalább napi 4 órában

8.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik megadott, hatályos hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

9.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik benyújtott (elbírálás alatt lévő) hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

10.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében olyan iparjogvédelmi oltalom alatt álló szellemi termek (pl. szabadalom, mintaoltalom, védjegy) hasznosítási jogát szerezte meg, amely oltalom nem a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója tulajdonában van.

11.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott értek ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte a 3.000.000 Ft-ot

12.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 30%-a volt az összes bevételnek

13.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből es a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 20%-a az összes bevételnek

14.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem terítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből és a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte az 1.000.000 Ft-ot

15.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább 1db., 15.000.000 Ft-ot elérő tárgyi eszköz beszerzésére és üzembe helyezésére került sor a vállalkozásnál úgy, hogy a beszerzéshez, üzembe helyezéshez nem vett igénybe vissza nem terítendő állami támogatást

16.    vállalja, hogy részt vesz Nemzetközi Innovációs Menedzsment tanácsadásban

 

A pályázatok benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása GOP-2012-2.2.4

 

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-2.2.4

9 milliárd Ft

1000-3000 db

 

Pályázók köre

·         egy teljes lezárt üzleti év

·         lezárt 2011. évi üzleti év

·         299/2011. (XII.22) Korm. rendelet szerint munkabéremelés történt

 

Támogatható tevékenységek köre

Új munkavállalók foglalkoztatása a projekt megkezdését követően, az első 6 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan.

Elszámolható költségek

Csekély összegű támogatásként az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-2.2.4

max. 70%

1-20 millió Ft

*A támogatási intenzitás 50%, amennyiben a projekt keretében teremtett munkahelyek legalább 50%-a fiatal álláskeresőkkel kerül betöltésre, további 20% bónusz érhető el.

 

Az igényelhető támogatás összege a következő szerint számítandó: a pályázó által az előző évben fizetett, egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások összegének és a projekt keretében teremtett új munkahelyek számának szorzata.

Előleg jelen pályázati kiírás keretében nem igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Hírek

Nem létező pályázatokat írnak meg cégeknek

Pályázatíró cégek próbálnak jogosulatlan gazdasági előnyre szert tenni a kérelemre induló munkahelymegőrző támogatás kapcsán. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal ezért felhívja a munkaadók figyelmét, hogy egyes kérelemre induló támogatások esetében – mint például a munkahelymegőrző támogatás – pályázatíró cégek keresik fel a munkaadókat, hogy jóhiszeműségüket kihasználva bizonyos „anyagi hozzájárulás” befizetését követően megírják a „nem létező” pályázatot a munkaadók helyett, de garanciát nem vállalnak a támogatási összeg elnyerésére. Kérik a munkáltatókat, hogyha ilyen megkeresésük érkezik, azt az nmh_bof@lab.hu e-mail címen jelezzék a pályázatíró cég nevének feltüntetésével.

Partnerkereső uniós adatbázis a magyar vállalkozásoknak

A hazai vállalkozások is hozzáférhetnek az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózatának üzleti partnerkereső adatbázisához. Az adatbázisba regisztráló cégek a tagországokban és az EU-n kívüli országokban működő cégekkel is kapcsolatba léphetnek. Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata – az Enterprise Europe Network – 600 európai üzletfejlesztéssel foglalkozó szervezetet tömörít. A hálózat célja a vállalkozások nemzetközi kapcsolatépítésének támogatása.

Az adatbázis a hálózatokhoz tartozó országok cégeinek üzleti ajándékait, igényeit és lehetőségeit tartalmazza, támogatva a kkv-k nemzetközi üzleti kapcsolatépítő tevékenységét. A rendszer használata ingyenes.

Amennyiben egy hazai kkv nemzetközi üzleti partnert keres, böngészhet ágazat vagy célország szerint, illetve használhatja a szabadszavas keresőt is. Mindezek mellett folyamatosan értesülhet a céget érintő üzleti ajánlatokról.

Az adatbázisba regisztráló cégek partnerkeresése az unió tagországaiban és az unión kívül is (például Kína, Japán, Dél-Korea, USA) megjelenik, így nagyobb eséllyel találhatják meg potenciális üzletfeleiket.

Beragad a sokmillió euró

Lassan hívja le Magyarország az uniós támogatásokat, és amire nem lesz szerződés jövő év végéig, az elveszik az ország számára. Eddig a rendelkezésre álló 8200 milliárdból még 3000 milliárdot sem bírt elkölteni az ország.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke hétfőn, az Inforádióban megdicsérte a kormány gazdaságpolitikáját, de egy területen aggodalmaskodott is: „A 2011-es zárszámadás egyik legkritikusabb pontja az uniós pénzek felhasználása körül található”. Majd hozzátette: „Félő, hogy Magyarország nem tudja maradéktalanul lehívni a rendelkezésére álló uniós támogatásokat”.

Domokos aggodalma megalapozottnak tűnik. A 2007 és 2013 között Magyarországnak járó 8200 milliárd forintból még 3000 milliárdot sem sikerült elkölteni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a számláló 2.885.229.000 ezer elköltött forintnál tartott kedd délelőtt. A teljes keretből 2015-ig lehet lehívni támogatásokat, de szerződést kötni rájuk csak 2013 végéig lehet.

Vagyis a következő 27,5 hónapban többet kellene lehívni Brüsszelből, mint az elmúlt 69,5-ben sikerült. A számok persze annyiban csalnak, hogy az EU-s pénzügyi ciklusok elején mindig lassabban megy a lehívás, mert az elején még csak pályáztatások vannak, kifizetések nincsenek. És az eddig lehívott összegből az sem látszik, hogy mennyi még ki nem fizetett, de már folyamatban lévő pályázat van.

Ugyanakkor az már most látszik, hogy nagyon nehéz lesz határidőre elkölteni ezt a rengeteg pénzt. És amit nem sikerül Brüsszelből lehívni, az elveszik.

Jó lenne elkölteni

A lehívások – és így a pályáztatások – felgyorsítására több okból is nagyon fontos lenne. Egyrészt hülyeség volna nem elkölteni azt, ami jár. Másrészt hatalmas szüksége van a magyar gazdaságnak pénzre. Az összes állami beruházás 97 százaléka EU-s pályázatokból valósult meg Magyarországon az elmúlt években, vagyis az állam és az önkormányzatok semmit sem képesek önerőből építeni. És a vállalkozások sem állnak jól beruházásokban, nekik is nagyon kellene a pénz.

Politikai jelentősége is van ennek. Egyrészt idétlenül néz ki eurómilliók elkótyavetyélése, ez politikailag nehezen védhető. Másrészt decemberig eldől az EU következő hétéves költségvetése. Az eddigi európai tervek alapján Magyarország nagyon rosszul fog járni. A legrosszabbul az összes tagállam közül, hiszen majdnem a mostani keret 30 százalékát megvonnák. Ahhoz, hogy a novemberre tervezett, kifejezetten a költségvetésről szóló EU-csúcson a magyar kormány alkupozíciója javuljon, nem ártana bebizonyítani, hogy képesek vagyunk el is költeni a nekünk megszavazott pénzeket.

A kormányváltás behúzta a féket

Új vezetést kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és teljesen átszervezték, átnevezték a pályázatok közvetlen lebonyolításáért felelős intézményeket (az irányító hatóságokat illetve közreműködő szervezeteket.)

Pályázatírók és pályázók sora számolt be az új bürokraták gondjairól, akiknek időbe telt átlátniuk a rendszert és a konkrét pályázatokat. A többször módosított, és ezért hónapokat csúszó pályázati kiírásokról.

A gyorsítás csak papíron létezik

A kormány látta, hogy baj van, és már 2011 elején rendeletet hozott a gyorsításért. Megszigorították a pályázatok elbírálásának határidejét, ám a rendelet megsértőit semmilyen szankció sem fenyegeti. A pályázatokkal foglalkozó bürokraták sem bírják a tempót. Hiába van már csak hivatalosan 30 nap a pályázatok elbírálására, nagyon sokszor nagyon nagy csúszások vannak. Az apparátus képtelen tartani az ütemet, pedig információink szerint komolyan dolgoznak, de kevesen vannak. És a nyomás miatt nagyon nagy a fluktuáció, ami csak lassítja az ügyintézést.

Találkoztunk olyan pályázóval is, akit az bizonytalanított el, hogy éppen az állami hivatalok felől éreztek nyomást, hogy ezt vagy azt az ügyvédi irodát be kellene vonniuk a projektbe. A javasolt cégek érdemi munkát nem végeztek volna, viszont tanácsadás címén a pályázati pénz egy részét elvitték volna. E plusz korrupciós költséggel viszont már nem tudták volna kigazdálkodni a projektet. Az ilyen típusú javaslatok információink szerint a nagyobb, több mint százmilliós pályázatoknál fordulhattak elő.

Egyáltalán nem könnyű költeni

Minden EU-s tagállamban nagy vitákat hoz, hogyan kellene elkölteni az uniós pénzeket. Egyáltalán nem egyszerű a pénzköltés, bármilyen hálás feladatnak is tűnik. Van, ahol a kevés, de nagyon drága gigaberuházásokra esküsznek. Ennek előnye, hogy látványos dolgot lehet csinálni, ráadásul összességében olcsóbban, mert a sok kis projekt bürokatikus költsége nagyon megdobja a szétaprózodott rendszerek kiadásait. Erre volt példa, hogy a lengyelek nagyon sok uniós támogatást költöttek a foci Eb-vel kapcsolatos infrastrukturális fejlesztésekre. A kevés nagy dolog ellen szól viszont, hogy kevesebb ágazatot, a társadalom kisebb csoportját, és kevesebb lobbizó, kihézett szövetségest lehet támogatni belőle. Ráadásul a nagyon nagy magyarországi projektek (4-es metró, csepeli szennyvíztisztító) eddig elég botrányosra sikerültek: perek, vizsgálatok és hatalmas csúszások kísérték őket.

Nem élénkíti a gazdaságot

Nagy probléma, hogy a magyar állam feléli a támogatások jó egyharmadát. Egy EU-s ügyekben szakértő forrásunk szerint mintegy 35 százalék megy el minisztériumi háttérintézmények és önkormányzati szervezetek finanszírozására. Itt projektalapon végeznek részben állami feladatokat EU-s pénzből. Ez viszont nem segít a gazdaság felpörgetésén, legfeljebb a költségvetés terheit csökkenti, azonban a növekedéshez hozzáadott értéket nem ad.

Már a baloldali kormányok is sokat panaszkodtak, hogy a pályázók nem elég kreatívak. Közhelyes gúnyolódás az EU-s pénzekkel foglalkozók között, hogy minden önkormányzat fantáziájából díszkút építésére futja csak, és az ilyen látványprojektek sosem fogják felpörgetni a növekedést. Az ÁSZ idén nyári jelentésében is hatékonytalanságról írt.

Egy általunk megkérdezett szakértő szerint sokkal többet kellett volna költeni úgynevezett projektgenerálásra. Vagyis arra, hogy az állam maga találjon ki sokkal több fejlesztési területet, keresse meg a szóba jöhető vállalkozásokat, és akár írja meg helyettük a pályázatot is. Ez rengeteg pénzbe kerülne persze, és nagy a politikai kockázata is, de például Nagy-Britanniában hatékonyan alkalmazták.

Az államtitkár csütörtöki bejelentése, hogy a kormány létrehoz szeptemberben egy 50 milliárd forintos alapot, amely az önkormányzati fejlesztések önerejének előteremtéséhez nyújt támogatást, már a bedöglött uniós pályázatok újraindítását segítheti. Valószínűleg ebből az alapból juthatnak hozzá a pályázatot elnyerő, de az önrészt előteremteni képtelen önkormányzatok a szükséges pénzhez.

 

A héten lejár a Jeremie II. kiírása

A két alprogramra összesen 28,5 milliárd forint forrás áll rendelkezésre

Péntekig lehet pályázni a megváltozott kiírású kockázati Jeremie II. kiírásaira: a növekedési alapokra 22,5 milliárd, míg magvető alapokra 6 milliárd forint forrás van.

Már csak ezen a héten lehet pályázni a kockázati tőke - programok, vagyis a Jeremie II. kiírásaira. Az eredeti határidő egyébként július végén volt, amit másfél hónappal megtoldottak. Érdemes arra is figyelni, hogy a múlt héten változtak kiírás egyes pontjai. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítése szerint az Új Széchenyi Terv Kockázati Tőke Programok Közös Magvető Alap Alprogramja (GOP-2012-4.3/A) és Közös Növekedési Alap Alprogramja (GOP-2012-4.3/B) kiírásában a pályázatok értékelési folyamata módosult. Változott a szóbeli prezentáció legkorábbi időpontja (2012.november 06.) és az is, hogy a pályázatnyertességről az irányító hatóság 2012.november 23.-áig dönt.

Az induló és növekedési életszakaszban lévő vállalkozások piacon maradásának és fejlődésének javítására 28,5 milliárd forintot különítettek el: 6 milliárdot a magvető, 22,5 milliárdot a növekedési alapokra.

A magvető keretében négy, egyenként 1,5 milliárd forint befektetési összeg kerülhet odaítélésre. A maximálisan befektethető összeg 150 ezer eurónak megfelelő forint összege 12 hónap alatt, amelyet még egy befektetési döntés legfeljebb további 150 ezer euró összegű finanszírozással egészíthet ki.

A növekedési alprogramban háromszor 4,5 milliárd, valamint 3 milliárd forint támogatás adható. Ehhez minden esetben legalább 30 %-os arányban magánbefektetői források is bevonásra kerülnek, melyek további 12,5 milliárdot jelentenek, így a 10 alapkezelő által végrehajtott befektetések összesen legalább 41 milliárdnyi beruházást eredményezhetnek 1015 végéig.

Az unió Jeremie I. programjának 2009. decemberi indulása óta több, mint 14 milliárd forintot invesztáltak a befektetők a kkv-szektorba. Tavaly Európában átlagosan a GDP 0,027 százalékát tették ki a kockázati tőke-befektetések, Magyarországon ez az arány 0,04 százalék, ami az európai rangsorhatodik helyét jelenti.

Június 30.-áig a Jeremie-alapok összesen 54 befektetést valósítottak meg magyarországi vállalkozásokban – közölte tegnap a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexében. A II. negyedévben 13 új befektetés született, ami rekord a program történetében. A nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív, technológia központú cégek iránt van a legnagyobb befektetői érdeklődés.

A II. negyedévben megszületett az első sikeres kiszállás is az egyik befektetésből. A svéd biotechnológia cég, a Vitrolife megvásárolja az eredeti befektetés 3,5-4-szereséért a hasonló profilú Cryo Management Kft-t, melybe a Portfolion Zrt. által kezelt OTP Kockázati Tőkealap I. 220 millió forintot fektetett be 2011 I. negyedévében. A várhatóan 2013 elején, az Új Széchenyi Terv Kockázati Tőkeprogramja keretében induló tíz új alap komoly versenyre készítheti majd a már működő alapokat. Ugyanakkor a befektetési lehetőségek száma nem fog lépést tartani a növekvő tőkekínálattal.

Nehéz forráshoz jutni

Míg egy éve is még reális volt egy közepes cég számára tőzsdén keresztül bevonni 1-2 milliárd forint tőkét, ma ennek az esélye nagyon kicsi” – véli a KBC Kockázati Tőkealap - Kezelő Zrt. vezetője. Herczku György szerint az intézményi befektetők nem bíznak a kisebb cégek részvényeinek likviditásában, ezért a tőzsdén keresztül ma nagyon nehéz forráshoz jutni. Így a pénzintézeti szektorból leginkább az olyan strukturált termékek jelenthetnek megoldást, mint a faktoring, de egyre inkább felértékelődik az állami szerepvállalással elérhető mikrohitel, garancia, illetve a kockázati tőke szerepe is.

A KOCKÁZATI tőke bevonása ugyanakkor nehéz döntés egy cégalapító részéről, hiszen egy új tulajdonostárs jelenlétét kell elfogadnia, ugyanakkor ezzel olyan üzleti lehetőségekhez juthat, amellyel a cég fejlődését jelentősen meg tudja gyorsítani.

 

Sikertörténet

 

Recesszióban is lehet fejlődni – Gorter Zrt.

A Vanessia Kft-nek számos olyan ügyfele van, akikkel az évek során szorosan együttműködve több sikeres pályázatot nyújtott be. Ezen cégek sorába tartozik a Gorter Zrt, mely az elmúlt években folyamatosan fejlődött és a beruházásaira mindig sikerült vissza nem térítendő támogatási forrást bevonni. A közösen elkészített pályázatok lefedték a vállalatirányítási rendszer bevezetését, eszközbeszerzéseket, illetve a telephelyfejlesztést. A lezajlott fejlesztések eredményeképp a Gorter Zrt. áthidalta a válság által generált akadályokat, és növelni tudta bevételeit. A cég sikertörténetéről egy terjedelmesebb cikk is megjelent a Világgazdaság napilapban, melyet alább olvashatnak. Büszkék vagyunk rá, hogy a Gorter Zrt. fejlődéséhez munkánkkal mi is hozzájárulhattunk.

Recesszióban is lehet fejlődni

A Központi Statisztikai Hivatal szerint 1,3 százalékkal csökkent a hazai GDP a második negyedévben a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Ugyanakkor léteznek olyan vállalkozások, melyek a hazai recesszió ellenére is fejlődnek, akárcsak a kerekegyházi Gorter Fémipari Zrt.

Három éve vették meg a Gorter Fémipari Zrt.-t a mai tulajdonosok, így került a kezükbe az egykori kerekegyházi Agrikon Fémipari Zrt az Agrikon KAM Kft.-től. A váltás évében, 2009-ben a vállalkozás 676 milliós nettó árbevételt ért el. Hugyecz Zoltán vezérigazgató egymilliárd forint fölé várja a vállalat árbevételét az idén. A növekedés több okra vezethető vissza, melyek között megtalálható az innováció, piacok bővítése, szigorú kereskedelmi fegyelem, illetve jó csapatmunka, sorolja az üzletember.

A válságot a cég is megérezte, de a vezérigazgató eldöntötte, hogy egy előremenekülési tervvel erősíti a cége pozícióját. A piacok megtartásához jobb termékekkel kellett megjelenniük a vevők előtt.

Akkor azt mondtam a kollégáimnak: a kitörési pont csak a műszaki fejlesztés lehet, illetve menni kellett a megrendelések után. Olyan szakembereket gyűjtöttem magam köré, akik egy-egy szakterületen sokkal többet tudnak, mint én – mondja, Hugyecz Zoltán. Többévnyi kutató-fejlesztő munka után pedig – hőhídmentes hangszigetelt – tetőajtókkal, padlóajtókkal és fali ajtókkal jelentek meg a piacokon.

Az árakat nagyon nehéz emelni még külföldön is, mert hatalmas a konkurencia, ugyanakkor, ha a termékben megtestesülő műszaki tartalom nagyobb, mint a korábbi gyártmányokban, akkor kivédhető az árcsökkentés igénye a vevők részéről – magyarázza a cégvezető a fejlesztés szükségességét.

A cég fejlődése szempontjából szerencsés tényező az, hogy az egyik kis tulajdonos egy olyan holland kereskedelmi vállalat, amely a nemzetközi piacokon értékesíti a kerekegyháziak termékeit. Bár a holland és a svéd partnerek azt mondják, hogy Európa boldogabbik fele túl van a gazdasági nehézségeken, még mindig egy-két évre van szükség ahhoz, hogy visszatérjen a 2008 előtti szolid, de biztos gazdasági fejlődés. Magyarországon borúsabbak a kilátások, ugyanakkor nem kell attól tartaniuk, hogy bekerülnek az építőipar körbetartozás csapdájába.

Európában a termékeinket előre fizetéssel vásárolják meg, idehaza is ugyanezzel a módszerrel kereskedünk. Akkor viheti el valaki a terméket, ha kifizette – hangsúlyozza a vezérigazgató. A piacokon Ausztráliától az arab világon át Svédországig bezárólag 4000-5000 tetőajtót, 1000-1600 padlóajtót és több mint félezer fali ajtót értékesítenek, amelyeket az iparban vagy akár a magánházakban is használhatnak.

Az árbevétel több mint 70 százaléka exportból realizálódik. Hugyecz Zoltán azt mondja, hogy a forint jelentő árfolyammozgása nehezíti a pénzügyi gazdálkodást. Érzése szerint, ha 275-285 között stabilizálódna a nemzeti valuta és az európai deviza átváltási aránya, akkor nyugodtabban lehetne tervezni a gazdasági évet. A gazdaságnak nem csak külföldön, de belföldön is sikerült piacokat bővíteni. A svéd Ericsson cég egyik beszállítójának, a Scanfil Kft-nek gyártanak lemeztermékeket. A cégnél hatvanan dolgoznak, a csapatmunkára nagy hangsúlyt fektet a cégvezető.

Hiába futballoznak sztárok egy nagynevű csapatban, ha a vezetőedző rosszul rakja össze a gárdát, rosszul határozza meg a taktikát, akkor nem érnek el sikereket. Az én dolgom az, hogy megtaláljam a megfelelő csapattagokat a megfelelő posztra, kitaláljam a taktikát, amivel mindenki azonosul, és motiváljam őket a cél elérése érdekében – mondja Hugyecz Zoltán. Fejlődni a mai gazdasági környezetben csak akkor lehet, ha rendelkezésre áll egy jó csapat, melynek minden tagja egy irányba evez és egyszerre. Ez minden vállalkozás alapeleme, eszenciája.

Egy jó csapattal nem csak a piacokon lehet sikereket elérni a konjunktúra idején, de tompítani lehet egy olyan válság negatív hatásait is, amivel negyedik éve küzd egy ország, teszi hozzá.

A cégvezető azt mondja, hogy a jelenleginél is több embernek adhat a jövőben munkát. Ehhez tovább kellene bővíteni egy-két éven belül a gépparkot, illetve az új korszerű – 2000-2500 négyzetméteres – csarnokot kellene építeni. A beruházási tervek között a fémfelület-kezelő csarnokhoz kapcsolódó környezetvédelmi beruházások tervéről is szólt. Ezekhez azonban sok százmilliós hitelre lenne szükség, melyre nem sok esélyt lát a cégvezető. A bankok hitelezése ugyanis szinte teljesen leállt. Így marad a hagyományos út: saját erőből próbálják megvalósítani elképzeléseiket.

 

 

 

 

 

Pályázati hírek

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

A pályázat célja azon vállalkozások támogatása, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal, és alkalmasak arra, hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.

Jelen pályázati felhívás keretében beszállítói tevékenységet végez az a vállalkozás (beszállító), amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártó vagy annak beszállítói integrátora részére.

A beszállítói tevékenység keretében fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás a GOP-1.3.1 konstrukciókra összesen

Pályázatok várható száma

GOP-1.3.1/D

81,3 milliárd Ft

60-80 db

 

Támogatható tevékenységek köre

1.              K+F projekttámogatásként:

·         Termékfejlesztés megvalósítása, új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése, újítások kidolgozása

 

2.              Szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott nyújtott támogatásként:

·         Bérköltség,

·         Független 3. féltől megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak

 

3.           Innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásként:

·         Tanácsadás igénybevétele,

·         Immateriális javak

 

4.           Regionális beruházási támogatásként: termelő kapacitások és folyamatok fejlesztése,

·         Eszközbeszerzés

·         Infrastrukturális és ingatlan beruházás

·         Információs technológia fejlesztése

·         Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 

5.           Csekély összegű támogatásként:

·         Piacra jutás

·         Vállalati HR fejlesztése

·         Tanácsadás igénybevétele

·         Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok  bevezetése és tanúsíttatása

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Kutatók, fejlesztők, technikusok, és a fejlesztéshez kapcsolódó egyéb kisegítő személyzet bérköltsége

 

Max. 500 millió Ft összköltségű projekt esetén az összes elszámolható költség min 5%-a, 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén min 25 millió forint

Szabadalmak és egyéb immateriális javak beszerzése

maximum az összes elszámolható költség 25%-ig

Igénybevett szolgálatások

 

Anyagköltség

 

Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközbeszerzés

minimum nettó 200.000 Ft

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés; kapcsolódó betanítás; kapcsolódó felszerszámozáshoz új szerszámok és új kiegészítő berendezések költsége

Információs technológia-fejlesztés

 

 

 

hardver

minimum nettó 30.000 Ft

Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít, de nem része a projektor és a fénymásoló.

 

szoftver

 

TESZOR szám szerinti lista alapján.

 

domain név regisztráció és webtárhely egyszeri díja

 

 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

maximum az összes elszámolható költség 50%-ig

Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc és know-how

maximum az összes elszámolható költség 10%-ig

 

Piacra jutás

Csekély összegű támogatásként, max. összesen 50 millió Ft-ig

Kötelező kommunikációs tevékenységek költsége is.

Vállalati HR fejlesztése

Oktatók díja; külső képzéshez kapcsolódó terembérlet költsége; felhasznált tananyag; oktatási segédeszköz

Tanácsadás

A horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás is.

Marketing szakértő foglalkoztatása (max. az összes elszám. költség 25%-ig)

 

Minőség, környezet és egyéb rendszerek bevezetése és tanúsíttatása

A rendszer kialakíttatása és tanúsítatása.

 

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a

Az elnyerhető támogatás összege: min. 25 millió – max. 500 millió Ft.

 

Előleg igénylése

Mikro-, kis- és középvállalkozások részére legfeljebb 50%, nagyvállalatok számára max. 25% előleg igényelhető.

A pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek

·         Rendelkeznie kell minőségirányítási rendszerrel.

·         A pályázónak rendelkeznie kell 3 évnél nem régebben lefolytatott beszállítói előminősítéssel, vagy 1 évnél nem régebbi ajánlással  valamely potenciális megrendelőtől.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·         A pályázónak rendelkeznie kell legalább 5 teljes, lezárt üzleti évvel.

·         Mérlegfőösszege az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

·         Utolsó lezárt üzleti évében rendelkeznie kell „beszállítói árbevétellel” (olyan bevétel, amely a megrendelő és a beszállító között létrejött magánjogi szerződések alapján elkülöníthető.

 

A pályázatok benyújtása 2013. március 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GOP-2012-3.3.3

A pályázat célja, hogy tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi versenyképességük megteremtéséhez vagy növeléséhez, beleértve a lehetséges piacok felmérésének támogatását. A konstrukció célja, hogy a vállalkozások piaci megjelenéséhez és a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges információhoz, vállalkozás-specifikus üzleti tanácsadáshoz juttassa a vállalkozásokat.

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-3.3.3

3 milliárd Ft

600-800 db

 

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető, mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok.

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

·         A pályázónak rendelkeznie kell legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel.

·         Éves nettó árbevétele az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre

6.           Tanácsadás igénybevétele az alábbi témákban:

·         Vállalati stratégia (önállóan is)

·         Marketing, piackutatás, igényfelmérés (önállóan is)

·         Vállalati folyamatmenedzsment (önállóan is)

·         Online megjelenés, e-kereskedelem (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Menedzsmentfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Szervezetfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Logisztika (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

 

7.           Újonnan felvett, vagy újonnan a munkakörbe áthelyezett marketing munkatárs bérköltsége

·         Max. 12 hónap időtartamra

 

8.           Piacra jutás

·         Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja

·         Marketinganyagok, marketingakciók költsége

·         Marketingeszközök elkészítése

·         Promóciós költségek

A tanácsadás kötelező eleme a pályázatnak. A tanácsadást nyújtó szervezetre a pályázati felhívás szigorú feltételeket határoz meg (tevékenységi kör, külkereskedelmi képviselő, referenciák).

Támogatás mértéke és összege

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a.

Az elnyerhető támogatás összege: min. 3 millió – max. 20 millió Ft.

Előleg igénylése

Jelen konstrukció keretében előleg nem igényelhető.

Területi korlátozás

Jelen pályázat keretében nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló beruházás.

A pályázatok benyújtása 2013. március 15-ig lehetséges!

 

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-1.3.1.C és KMOP-1.1.4.B

 

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2011-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-1.3.1.C

27 milliárd

3000-15000 db

KMOP -1.1.4.B

1 milliárd

50-70 db

 

A pályázat felfüggesztve a Közép-Magyarországi régióban!

Amennyiben az érintett konstrukció kerete megemelésre kerül, a pályázati felhívás ismételten megnyitásra kerül.

Támogatható tevékenységek köre

a)      Munkatársak alkalmazása

A fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.

b)      Eszközbeszerzés

o   technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,

o   szállítás és üzembe helyezés,

o   betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),

o   az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

c)       Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

o   Iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak

o   Iparjogvédelmi szolgáltatások díja

 

Elszámolható költségek

Költségtípus

Kapcsolódó korlátok, egyéb információk

Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár, közép- vagy felsőfokú végzettségű munkatárs(ak) bérköltsége

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000Ft/hó személyi jellegű kiadás; technikus/egyéb segédszemélyzet setében legfeljebb 600.000Ft/hó

Alapbér és járulékai

Tárgyi eszköz beszerzése

minimum nettó 200.000 Ft

VTSZ szerinti lista alapján.

Iparjogvédelmi tevékenység

maximum 10.000.000 Ft értékben

Iparjogvédelmi szolgáltatások költsége és kapcsolódó hatósági díjak.

 

 

Szoftverfejlesztés önmagában nem támogatható, kizárólag úgy, ha valamilyen tárgyiasult eszköz, műszer, gép (stb.) működéséhez kapcsolódik, amellyel termelni vagy szolgáltatni lehet.

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-1.3.1.C

max. 65%

5-25 millió Ft

KMOP-1.1.4.B

max. 65%

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető

A pályázás feltétele továbbá, az alábbi 15 szempont közül, legalább 3 teljesítése:

1.       a pályázat benyújtását megelőző két évbe a tevékenységi korében folyamatosan szerepelt a TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEÁOR ’08 szerint vagy 72.11 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés)

2.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal K+F adókedvezményt igénybe vett

3.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal kísérleti fejlesztést aktivált

4.       a pályázat benyújtását megelőzően akkreditált innovációs klaszter olyan tagvállalata, amelyik tagvállalat az utolsó érvényes, pozitív elbírálású akkreditációs pályázaton reszt vett

5.       a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében támogatásban részesült a GOP 1 prioritásból, KMOP 1.1-es intézkedésből, vagy a KTIA-ból

6.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép vagy felsőfokú végzettségű, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aranya az átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva legálabb 20%

7.       a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján van műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár P.hD fokozatú, legálabb napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatva van legalább napi 4 órában

8.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik megadott, hatályos hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

9.       a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik benyújtott (elbírálás alatt lévő) hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal

10.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében olyan iparjogvédelmi oltalom alatt álló szellemi termek (pl. szabadalom, mintaoltalom, védjegy) hasznosítási jogát szerezte meg, amely oltalom nem a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója tulajdonában van.

11.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legálabb egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott értek ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte a 3.000.000 Ft-ot

12.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 30%-a volt az összes bevételnek

13.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből es a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 20%-a az összes bevételnek

14.    a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem terítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből és a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte az 1.000.000 Ft-ot

15.    a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább 1db., 15.000.000 Ft-ot elérő tárgyi eszköz beszerzésére és üzembe helyezésére került sor a vállalkozásnál úgy, hogy a beszerzéshez, üzembe helyezéshez nem vett igénybe vissza nem terítendő állami támogatást

16.    vállalja, hogy részt vesz Nemzetközi Innovációs Menedzsment tanácsadásban

 

A pályázatok benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása GOP-2012-2.2.4

 

Rendelkezésre álló forrás

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-2.2.4

9 milliárd Ft

1000-3000 db

 

Pályázók köre

·         egy teljes lezárt üzleti év

·         lezárt 2011. évi üzleti év

·         299/2011. (XII.22) Korm. rendelet szerint munkabéremelés történt

 

Támogatható tevékenységek köre

Új munkavállalók foglalkoztatása a projekt megkezdését követően, az első 6 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan.

Elszámolható költségek

Csekély összegű támogatásként az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra

Támogatás mértéke

Operatív Program

Támogatás mértéke

Támogatás összege

GOP-2.2.4

max. 70%

1-20 millió Ft

*A támogatási intenzitás 50%, amennyiben a projekt keretében teremtett munkahelyek legalább 50%-a fiatal álláskeresőkkel kerül betöltésre, további 20% bónusz érhető el.

 

Az igényelhető támogatás összege a következő szerint számítandó: a pályázó által az előző évben fizetett, egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások összegének és a projekt keretében teremtett új munkahelyek számának szorzata.

Előleg jelen pályázati kiírás keretében nem igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig lehetséges!

 

Hírek

Augusztustól benyújtható a KKV-k piaci megjelenését támogató pályázat

 

 

A pályázat célja, hogy tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi versenyképességük megteremtéséhez vagy növeléséhez, beleértve a lehetséges piacok felmérésének támogatását. A konstrukció célja, hogy a vállalkozások piaci megjelenéséhez és a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges információhoz, vállalkozás-specifikus üzleti tanácsadáshoz juttassa a vállalkozásokat.

Cégünk együttműködési megállapodást kötött az ExportHungary Nemzetközi Kereskedelmi és Vállalkozásfejlesztési Kft-vel, amely a pályázat elengedhetetlen elemét képező tanácsadási szolgáltatás nyújtásában áll rendelkezésre (http://www.exporthungary.hu).

 

Rendelkezésre álló forrás

 

Operatív program

Forrás 2012-2013-ra

Pályázatok várható száma

GOP-2012-3.3.3

3 milliárd Ft

600-800 db

 

Pályázók köre

 

Kettős könyvvitelt vezető, mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok.

 

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

 

·         A pályázónak rendelkeznie kell legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel.

·         Éves nettó árbevétele az utolsó lezárt, teljes üzleti évében eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre

 

9.   Tanácsadás igénybevétele az alábbi témákban:

·         Vállalati stratégia (önállóan is)

·         Marketing, piackutatás, igényfelmérés (önállóan is)

·         Vállalati folyamatmenedzsment (önállóan is)

·         Online megjelenés, e-kereskedelem (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Menedzsmentfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Szervezetfejlesztés (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

·         Logisztika (önállóan nem, csak az első 3 valamelyikével együtt)

 

10.  Újonnan felvett, vagy újonnan a munkakörbe áthelyezett marketing munkatárs bérköltsége

·         Max. 12 hónap időtartamra

 

11.  Piacra jutás

·         Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja

·         Marketinganyagok, marketingakciók költsége

·         Marketingeszközök elkészítése

·         Promóciós költségek

 

A tanácsadás kötelező eleme a pályázatnak. A tanácsadást nyújtó szervezetre a pályázati felhívás szigorú feltételeket határoz meg (tevékenységi kör, külkereskedelmi képviselő, referenciák). Partnerünk, az ExportHungary Nemzetközi Kereskedelmi és Vállalkozásfejlesztési Kft. ezeknek a feltételeknek megfelel.

 

Támogatás mértéke és összege

 

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének max. 50%-a.

Az elnyerhető támogatás összege: min. 3 millió – max. 20 millió Ft.

 

Előleg igénylése

 

Jelen konstrukció keretében előleg nem igényelhető.

 

Területi korlátozás

 

Jelen pályázat keretében nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló beruházás.

 

 

A pályázatok benyújtása 2013. március 15-ig lehetséges!

 

Sikertörténet

 

 

Sikeres projektek a komplex technológiafejlesztési pályázat közép-magyarországi konstrukciójának utolsó fordulójában

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség május végén lezárta a Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KMOP-2011-1.2.1/B) c. pályázatot a Közép-Magyarországi Régióban. A határidőig sok vállalkozás nyújtott be pályázatot, a pályázók célja elsősorban technológiafejlesztés (eszközbeszerzés) volt, önállóan vagy infrastrukturális, ill. informatikai fejlesztéssel kombinálva.

A pályázatok augusztus végéig elbírálásra kerültek. A Vanessia Kft. ügyfelei cégünk tapasztalatának és szakértelmének köszönhetően sikeresen szerepeltek a pályázat utolsó bírálati körében is. Ügyfeleink összesen több mint 650 millió Ft támogatásban részesültek fejlesztéseik finanszírozására. A legkisebb, megítélt támogatás összege 15,6 millió, a legnagyobb 100 millió Ft volt. A támogatott beruházások összértéke ügyfeleink körében meghaladja a 2 milliárd Ft-ot.

A konstrukció tükörintézkedésére (GOP-2011-2.1.1/B), amely a Pest megyén kívüli vidéki helyszínen megvalósuló beruházásokat támogatja, jelenleg is adhatóak be pályázatok. A benyújtási határidő 2012. október 1., az igényelhető támogatás 15-100 millió Ft, a támogatás mértéke 35%. Célunk változatlan: minél több, a konvergencia régiókban fejlesztést megvalósítani kívánó mikro-, kis- vagy középvállalkozás hozzásegítése a vissza nem térítendő támogatás elnyeréséhez.

 

 

 


 

«« vissza